Category:Success Story

From CITYPEDIA - Wiki Portal for Cities, Citizen & Civic Issues
Jump to: navigation, search

शहरीकरणातून नागरी समस्या तीव्र होत जात असताना अनेक जागरूक दक्ष नागरिक काही ठिकाणी एक हाती, काही ठकाणी संघटनांच्या माध्यमातून लढाई देत आहेत. नागरी चळवळीत अनेक वेळा अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करताना काही वेळा यश मिळते, अशा काही संघर्षातून मिळालेल्या विजयाच्या यशोगाथा

Pages in category "Success Story"

This category contains only the following page.